måndag 30 maj 2016Gymnasier


Ebersteinska gymnasiet är en kommunal skola som ligger i Viggengatan 9. Det finns två sorter teknikutbildningar. Den ena är teknikprogremmer. Där kan man lära sig allt från teknik till vård och ända till ekonomi. Den lär dig teknik på olika sätt och man samarbetar mycket med praktisk design- , data- och verkstadslokaler. Den andra är teknikcollege. Teknikcollege är en industritekniska utbildning.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar